VONKOMER Jaroslav

predseda predstavenstva OVB Allfinanz Slovensko a.s.

VONKOMER Jaroslav

predseda predstavenstva OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Životopis

Jaroslav Vonkomer vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Matematika-fyzika. Po ukončení tohto štúdia pokračoval v štúdiu na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky, odbor Účtovníctvo-audítorstvo.

Už počas štúdia, v roku 1996, začal podnikať a založil firmu na vedenie účtovníctva a ekonomické poradenstvo, firma pôsobí dodnes. V tej dobe súčasne pracoval ako asistent audítora a v roku 2004 úspešne zložil skúšky daňového poradcu.

V spoločnosti OVB pracuje od roku 2002. Jeho profesionálna dráha v rámci spoločnosti bola postupná, cez pozície vedúceho ekonomického oddelenia, finančného riaditeľa, konateľa, člena predstavenstva. Od roku 2010 pôsobí  vo funkcii predsedu predstavenstva.

V rokoch 2006 – 2010 bol zodpovedný za vedenie dcérskej spoločnosti OVB – spoločnosti Efcon s.r.o.

Pán Vonkomer je ženatý, má 4 synov. Vo voľnom čase si rád zašportuje, ale predovšetkým sa snaží venovať čas svojim deťom.

Prezentácia

Úvodné slovo

13:01 – 13:15