Úvodné slovo

10 Okt 2018
13:01 – 13:15

Úvodné slovo

Ing. Jaroslav Vonkomer – predseda predstavenstva OVB Allfinanz Slovensko a.s.