odborný workshop
 
Aplikácia európskej legislatívy
v praxi

10.10.2018

Hotel Park Inn by Radisson Danube, Bratislava

Vážené dámy a vážení páni,
 
radi by sme Vám všetkým, ktorí ste sa zúčastnili nášho workshopu “Aplikácia európskej legislatívy v praxi” poďakovali za skvelú a pozitívnu atmosféru počas celého podujatia.
 
Naše poďakovanie patrí skvelým rečníkom, od ktorých sme mali možnosť získať veľa cenných a podnetných informácii, ďalej moderátorovi podujatia p. Marekovi Hronecovi a odbornému glosátorovi p. Marianovi Zelkovi.
 
Naše poďakovanie patrí generálnemu partnerovi, všetkým partnerom a mediálnym partnerom.
 
Veríme, že sa budeme aj naďalej stretávať na našich odborných podujatiach !
 
M.O. a H.Ch.
 

Celá galéria fotografií kliknite sem

Organizátori

Heda Chatrnuch

CHATRNUCH HEDA

výkonná riaditeľka, SOFISOL
Maria Ovčiarová

OVČIARKOVÁ MÁRIA

zakladateľka, SOFISOL

Moderátor a odborný glosátor workshopu

HRONEC Marek

Sales and Marketing Manager, FinReport.sk

ZELKO Marián

vrchný riaditeľ úseku externého predaja, Generali Poisťovňa, a. s.

Spíkri

ČIZMAZIA Miriam

predsedkyňa predstavenstva a generálna riaditeľka, ERGO Poisťovňa, a.s.

PETRUĽÁK Martin

senior právnik, Advokátska Kancelária LEX

ČILLÍKOVÁ Júlia

výkonná riaditeľka Úseku regulácie a ochrany finančných spotrebiteľov, Národná banka Slovenska

FÁBRYOVÁ Alena

vedúca oddelenia kontroly a sťažností, odborný garant finančného sprostredkovania, OVB Allfinanz Slovensko a.s.

VONKOMER Jaroslav

predseda predstavenstva OVB Allfinanz Slovensko a.s.

KARŠAY Štefan

Audit Manager, KPMG Slovensko spol. s r.o.
CHAČATURIANOVÁ Ivica

CHAČATURIANOVÁ Ivica

prokuristka a riaditeľka odboru vzdelávania OVB Allfinanz Slovensko a.s.

OVČARIK Miroslav

Country Manager, Amundi Asset Management

Program konferencie

Day 1
10 Okt 2018
12:30 – 13:00

Registrácia účastníkov

13:00 – 13:00

Zahájenie odborného programu

Úvodné slovo

Ing. Jaroslav Vonkomer – predseda predstavenstva OVB Allfinanz Slovensko a.s.  
VONKOMER Jaroslav

Finančné sprostredkovanie vo svetle posledných legislatívnych zmien

Ing. Júlia Čillíková výkonná riaditeľka Úseku regulácie a ochrany finančných spotrebiteľov, Národná banka Slovenska
ČILLÍKOVÁ Júlia

IDD hrozba alebo príležitosť?

Ing. Miriam Čizmazia – predsedkyňa predstavenstva a generálna riaditeľka, ERGO Poisťovňa, a.s.
ČIZMAZIA Miriam

Quo vadis, finančné sprostredkovanie?

JUDr. Alena Fábryová vedúca oddelenia kontroly a sťažností, odborný garant finančného sprostredkovania, OVB Allfinanz Slovensko a.s.
FÁBRYOVÁ Alena

Vzdelávanie a vzdelanie, odbornosť a kompetencia

Mgr. RNDr. Ivica CHAČATURIANOVÁ, EFA – prokuristka a riaditeľka odboru vzdelávania, OVB Allfinanz Slovensko a.s.
CHAČATURIANOVÁ Ivica
CHAČATURIANOVÁ Ivica
15:15 – 15:45

Prestávka na kávu

Psychológia investovania v kontexte novej regulácie

Ing. Miroslav Ovčarik – Country Manager, Amundi Asset Management
OVČARIK Miroslav

Účtovné závierky poisťovní sa zásadne zmenia (už viete ako sa vás to dotkne?)

Ing. Štefan KARŠAY  Audit Manager, KPMG Slovensko spol. s r.o.
KARŠAY Štefan

Dopady GDPR na činnosť finančných inštitúcií a finančných sprostredkovateľov

Ing. Mgr. Martin Petruľák – senior právnik, Advokátska Kancelária LEX
PETRUĽÁK Martin
17:15

Záver odborného programu

ODBORNÝ GARANT

PARTNERI WORKSHOPU

Miesto konania

BTSPD_exterior_view_2

Konferenčné priestory hotela Park Inn by Radisson Danube Bratislava
Rybné nám 1 - 811 02 Bratislava
+421 2 5934 0000sofisol@sofisol.sk

prihláška na workshop

Základná vstupenka na workshop
135,00 EUR

Odborný program

Študijné materiály

Občerstvenie

Parkovanie v podzemnej garáži

Zľava na ďalšie konferencie

Účastnícky poplatok je 112,50 EUR bez DPH (135 EUR vrátane DPH).

Informácie o spracovaní osobných údajov a tlačená verzia prihlášky.

Záväzná prihláška na konferenciu: Základná vstupenka na workshop

Titul, meno, priezvisko účastníka *
Pracovná pozícia
Spoločnosť, adresa
IČO / DIČ / IČ DPH
Číslo účtu
Telefón
E-mail *
Poznámka k prihláške
Prosím vyplňte všetky povinné polia.


Účastnícky poplatok je 112,50 EUR bez DPH (135 EUR vrátane DPH).

Uzávierka prihlášok na konferenciu je do 05.10.2018.
(Pri naplnení počtu účastníkov rozhoduje dátum odoslania prihlášky.)

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na číslo účtu SK3375000000004008003562 v ČSOB banke, ako variabilný symbol uveďte Vaše IČO.

Obchodné podmienky:

  1. Počet účastníkov je limitovaný.
  2. Prihlášky sú záväzné a pri stornovaní prihlášky do 25.09.2018 sa účtuje storno poplatok vo výške 50 % z účastníckeho poplatku. Po tomto termíne sa účtuje storno poplatok vo výške 100 % účastníckeho poplatku.
  3. V prípade neúčasti je možné poslať náhradníka.
  4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na prípadné zmeny programu.
  5. V cene účastníckeho poplatku sú zahrnuté materiály, parkovanie v podzemnej garáži a občerstvenie.
Informácie o spracovaní osobných údajov a tlačená verzia prihlášky.
Rezervácia

„Aplikácia európskej legislatívy v praxi”

Cieľom a ambíciou tohto workshopu je dosiahnutie vysokej profesionálnej úrovne prostredníctvom skvelých spíkrov, diskutovaných tém, vynikajúcej organizácii, kvalitnému a vyspelému publiku.

Rok 2018 priniesol ďalšie výrazné legislatívne zmeny, ktoré majú za cieľ regulovať a zjednocovať európsky trh finančných služieb, zvýšiť ochranu investorov a vytvoriť tak tlak na zvyšovanie kvality a transparentnosti poskytovaných služieb. V spoločnostiach rezonujú témy nielen európskej regulácie (IDD, MiFID, PRIIPs, GDPR, ale aj opatrení týkajúcich sa domácich regulácií (odvod 8% v neživotnom poistení). Máme za sebou prvé mesiace zžívania sa s novými pravidlami regulácie trhu.

Diskutované legislatívne zmeny vedú na jednej strane k regulácii finančného trhu, ale na druhej strane zaťažujú spoločnosti vysokým objemom administratívy a v mnohých prípadoch nejasné usmernenia sťažujú ich implementáciu do praxe. Všetky tieto činnosti nemajú pritom len reálny dopad na chod a hospodárske výsledky spoločnosti, ale majú negatívny dopad aj na spotrebiteľa.

Na workshope vystúpia skúsení a profesionálne zdatní manažéri z komerčných poisťovní a finančných sprostredkovateľov pôsobiacich na slovenskom trhu, NBS, renomovanej auditorskej spoločnosti, správcovskej spoločnosti a advokácie, ktorí sa podelia o svoje reálne skúsenosti z praxe. Taktiež bude vytvorený dostatočný časový priestor na moderovanú diskusiu a objasnenie jednotlivých názorov a stanovísk.

Ako všetko nové, aj tieto legislatívne zmeny vyvolávajú množstvo otáznikov v každodennej praxi a preto sme pripravili workshop na zdieľanie prvých skúseností z ich reálnej aplikácie.