10. ročník konferencie
IN FÓRUM
 09.11.2016
Zochova Chata, Modra - Piesok

„KÓD VÝNIMOČNOSTI”

v réžii Róberta Slováka

Firma, ktorá chce napredovať a byť úspešná nielen dnes, ale aj v budúcnosti, musí byť schopná   premieňať smelé vízie na skutočnosť a prijímať neobvyklé riešenia. Kódom výnimočnosti takýchto spoločností je ich schopnosť v neustále meniacom sa svete flexibilne a rýchlo reagovať na zmeny, využívať a rozvíjať kreatívny potenciál svojich lídrov.

„Najväčším rizikom je neprijať žiadne riziko. Stratégiou, ktorá v dnešnom rýchlo meniacom svete vedie k neúspechu je neriskovať!“

Mark Zuckerberg

Organizátori

Heda Chatrnuch

CHATRNUCH HEDA

výkonná riaditeľka, SOFISOL
Maria Ovčiarová

OVČIARKOVÁ MÁRIA

zakladateľka, SOFISOL

Slovák Róbert

režisér, prezident Klubu reklamných agentúr, spoluzakladateľ reklamnej agentúry Respect APP

Spíkri

CHAČATURIANOVÁ Ivica

CHAČATURIANOVÁ Ivica

prokuristka a riaditeľka odboru vzdelávania a vzťahov s verejnosťou OVB Allfinanz Slovensko a.s.
ZAŤKO Andrej

ZAŤKO Andrej

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Poštová banka, a. s.
HAJDU Jana

HAJDU Jana

vrchná riaditeľka marketingu a komunikácie Generali Poisťovňa, a. s.
KOPČA Marek

KOPČA Marek

riaditeľ marketingu a digitálneho predaja Union poisťovňa a Union zdravotná poisťovňa, a. s.

BÉREŠ Imrich

predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.
MINÁRIK Daniel

MINÁRIK Daniel

generálny riaditeľ SHARK Computers, a.s.
Marek Duban

DUBAN Marek

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ProCare, a.s.
Karel Červený

ČERVENÝ Karel

konateľ spoločnosti Talent Innovation s.r.o.

Program konferencie

Day 1
09 Nov 2016
08:30 – 09:00

Registrácia účastníkov

Otvorenie IN FÓRA 2016

Daša Malá Fabšiková
FABŠÍKOVÁ Daša Malá
Slovák Róbert
11:00 – 11:30

Prestávka

Umenie a veda retailu

MINÁRIK Daniel
MINÁRIK Daniel
13:10 – 14:30

Obed

kúzelník TALOSTAN Jozef

SLOVÁK Róbert, prezident Klubu reklamných agentúr, spoluzakladateľ reklamnej agentúry Respect APP a jeho zaujímavý hosť kúzelník TALOSTAN Jozef
TALOSTAN Jozef
TALOSTAN Jozef
Slovák Róbert
16:15

Ukončenie odborného programu

17:00

Vylosovanie cien a ochutnávka exkluzívneho wellness a spa centra

PARTNERI KONFERENCIE

Miesto konania

Konferenčné priestory hotela Zochova Chata
Piesok 4015/ B7, 900 01 Modra
+421 907 701 043sofisol@sofisol.sk

Prihláška na konferenciu

Konferenciu si môžete rezervovať prostredníctvom online formuláru
alebo si prihlášku stiahnite (Prihláška_IN_Fórum2016.doc) a vyplnenú odošlite na e-mail sofisol@sofisol.sk.
Uzávierka prihlášok na konferenciu je do 7.11.2016
Zvýhodnená vstupenka
– účastník minulých konferencií
270,00 EUR

Odborný program, zborník

Káva a čaj

Občerstvenie

Obed

Wellness & spa centrum hotela

Záväzná prihláška na konferenciu: Zvýhodnená vstupenka – účastník minulých konferencií

Titul, meno, priezvisko účastníka *
Pracovná pozícia
Spoločnosť, adresa
IČO / DIČ / IČ DPH
Číslo účtu
Telefón
E-mail *
Poznámka k prihláške
Prosím vyplňte všetky povinné polia.


Uzávierka prihlášok na konferenciu je do 30.03.2016
(Pri naplnení počtu účastníkov rozhoduje dátum odoslania prihlášky)

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť do 04.04.2016 na číslo účtu v ČSOB SK3375000000004008003562, ako variabilný symbol uveďte Vaše IČO

Obchodné podmienky:

 1. Počet účastníkov je limitovaný.
 2. Prihlášky sú záväzné a pri stornovaní prihlášky do 04.04.2016 sa účtuje storno poplatok vo výške 50 % z účastníckeho poplatku. Po tomto termíne sa účtuje storno poplatok vo výške 100 % účastníckeho poplatku.
 3. V prípade neúčasti je možné poslať náhradníka.
 4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na prípadné zmeny programu.
 5. Zaslaním tejto prihlášky dávam spoločnosti Sofisol, s.r.o, Quick´n´Smart Solutions, s.r.o. a spoločnosti m.c.Triton, s.r.o.. súhlas na spracovanie osobných údajov v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a zároveň dávam súhlas s fotografovaním počas konferencie a zverejnením fotografie na webovej stránke organizátorov konferencie.
Rezervácia
Základná vstupenka
– jeden účastník z vašej spoločnosti a prvá účasť
na konferencii
300,00 EUR

Odborný program, zborník

Káva a čaj

Občerstvenie

Obed

Wellness & spa centrum hotela

30 EUR zľava na ďalšie konferencie

Záväzná prihláška na konferenciu: Základná vstupenka – jeden účastník z vašej spoločnosti a prvá účasť na konferencii

Titul, meno, priezvisko účastníka *
Pracovná pozícia
Spoločnosť, adresa
IČO / DIČ / IČ DPH
Číslo účtu
Telefón
E-mail *
Poznámka k prihláške
Prosím vyplňte všetky povinné polia.


Uzávierka prihlášok na konferenciu je do 30.03.2016
(Pri naplnení počtu účastníkov rozhoduje dátum odoslania prihlášky)

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť do 04.04.2016 na číslo účtu v ČSOB SK3375000000004008003562, ako variabilný symbol uveďte Vaše IČO

Obchodné podmienky:

 1. Počet účastníkov je limitovaný.
 2. Prihlášky sú záväzné a pri stornovaní prihlášky do 04.04.2016 sa účtuje storno poplatok vo výške 50 % z účastníckeho poplatku. Po tomto termíne sa účtuje storno poplatok vo výške 100 % účastníckeho poplatku.
 3. V prípade neúčasti je možné poslať náhradníka.
 4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na prípadné zmeny programu.
 5. Zaslaním tejto prihlášky dávam spoločnosti Sofisol, s.r.o, Quick´n´Smart Solutions, s.r.o. a spoločnosti m.c.Triton, s.r.o.. súhlas na spracovanie osobných údajov v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a zároveň dávam súhlas s fotografovaním počas konferencie a zverejnením fotografie na webovej stránke organizátorov konferencie.
Rezervácia
Viacerí účastníci (2 a viac)
z Vašej spoločnosti
270,00 EUR

Odborný program, zborník

Káva a čaj

Občerstvenie

Obed

Wellness & spa centrum hotela

Záväzná prihláška na konferenciu: Viacerí účastníci (2 a viac) z Vašej spoločnosti

Titul, meno, priezvisko účastníka *
Pracovná pozícia
Spoločnosť, adresa
IČO / DIČ / IČ DPH
Číslo účtu
Telefón
E-mail *
Poznámka k prihláške
Prosím vyplňte všetky povinné polia.


Uzávierka prihlášok na konferenciu je do 30.03.2016
(Pri naplnení počtu účastníkov rozhoduje dátum odoslania prihlášky)

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť do 04.04.2016 na číslo účtu v ČSOB SK3375000000004008003562, ako variabilný symbol uveďte Vaše IČO

Obchodné podmienky:

 1. Počet účastníkov je limitovaný.
 2. Prihlášky sú záväzné a pri stornovaní prihlášky do 04.04.2016 sa účtuje storno poplatok vo výške 50 % z účastníckeho poplatku. Po tomto termíne sa účtuje storno poplatok vo výške 100 % účastníckeho poplatku.
 3. V prípade neúčasti je možné poslať náhradníka.
 4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na prípadné zmeny programu.
 5. Zaslaním tejto prihlášky dávam spoločnosti Sofisol, s.r.o, Quick´n´Smart Solutions, s.r.o. a spoločnosti m.c.Triton, s.r.o.. súhlas na spracovanie osobných údajov v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a zároveň dávam súhlas s fotografovaním počas konferencie a zverejnením fotografie na webovej stránke organizátorov konferencie.
Rezervácia