Náš tím

Zakladateľom spoločnosti Sofisol, spol. s r.o. je Mária Ovčiarková, ktorá pôsobila na rôznych manažérskych pozíciách najskôr v Slovenskej Sporiteľni, neskôr svoje profesionálne skúsenosti z oblasti riadenia ľudských zdrojov využila v Komerční banke Bratislava a v Českej Poisťovni Slovensko.

Vysoký štandard poskytovaných služieb personálneho poradenstva zabezpečuje v aktuálnej dobe celý tím Sofisol, ktorý tvoria interní ako aj externí pracovníci – konzultanti. Všetci naši spolupracovníci prešli odborným zaškolením a pracujú v súlade s hodnotami našej spoločnosti.

Naši konzultanti majú vysokoškolské vzdelanie, dlhoročnú odbornú a manažérsku prax v rôznych medzinárodných spoločnostiach pôsobiacich na slovenskom trhu.

Efektívny tím je ten, ktorý dosahuje požadované výsledky, ľudia sú produktívni, flexibilní, kreatívni, vedia spolu komunikovať a spolupracujú. Sofisol to sú kvalifikovaní odborníci, ústretoví ku klientom, ktorí vedia motivovať, poradiť a aplikovať svoje odborné skúsenosti.

Mária Ovčiarková, RNDr.

Mária Ovčiarková absolvovala vysokoškolské štúdium na UK v Bratislave, odbor Geochémia. Svoje vzdelanie si doplnila o rigoróznu skúšku na Prírodovedeckej fakulte UK .

Od roku 1983 pôsobila  v Geologickom ústave SAV Bratislava, na  pozícii vedeckého pracovníka, výkonného redaktora časopisu Geologica Carpathica. Počas jej  pôsobenia sa stal karentovaným časopisom. Roku 1994 prijala pozíciu riaditeľky odboru marketingovej komunikácie v Slovenskej  sporiteľni a. s.  Bratislava.

V ďalších rokoch zastávala pozíciu námestníčky pre ľudské zdroje a organizáciu na MSP SLSP v Bratislave, kde pôsobila až do roku 1997. V roku 1997 prestúpila do Komerční banky Bratislava, ako riaditeľka odboru Kancelárie banky a tajomník dozornej rady CAC Leasingu.

V rozmedzí rokov 2000-06 pracovala v Českej poisťovni Slovensko, na pozícii riaditeľky Odboru ľudských zdrojov a vedúcej Sekcie vzdelávania a ľudských zdrojov na SAP. Roku 2006 založila personálno-poradenskú agentúru Sofisol, spol. s r. o., kde pôsobí ako konateľka spoločnosti. Mária Ovčiarková hovorí plynule po anglicky a maďarsky.

Heda Chatrnuch

Heda Chatrnuch absolvovala vysokoškolské štúdium na Ekonomickej Univerzite v Bratislave na Obchodnej fakulte – špecializáciu zahraničný obchod v roku 2001. Ešte počas štúdia pracovala v spoločnosti Imago, s.r.o. ako obchodná a finančná riaditeľka. V rokoch 2000 – 2003 pracovala v ČSOB, a.s., kde vystriedala niekoľko pozícií a skončila ako riaditeľka pobočky. V roku 2003 prijala ponuku z VÚB, a.s.  a v roku 2005 sa v tejto banke stala regionálnou riaditeľkou Bratislava západ. V tejto pozícii riadila 23 pobočiek s 264 zamestnancami. Počas svojho pôsobenia v bankách absolvovala množstvo manažérskych školení a tréningov. 
 
V roku 2006 začala jej spolupráca v spoločnosti Sofisol, s.r.o, kde pôsobí dodnes v pozícii výkonnej a finančnej riaditeľky.
 
Heda Chatrnuch disponuje skvelými manažérskymi schopnosťami – hovorí po anglicky, je vydatá a má dve dcérky. Medzi jej najväčšie záľuby patrí rodina a cestovanie.