ČIZMAZIA Miriam

predsedkyňa predstavenstva a generálna riaditeľka, ERGO Poisťovňa, a.s.

ČIZMAZIA Miriam

predsedkyňa predstavenstva a generálna riaditeľka, ERGO Poisťovňa, a.s.

Životopis

Miriam Čizmazia je generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva ERGO Poisťovne, a.s. od roku 2011, avšak v spoločnosti je od úplného začiatku, roku 2008.

V sektore poisťovníctve pôsobí od roku 1995, kedy bola pri štarte AIG – AMSLICO Poisťovne, a.s. na Slovensku, kde rozbehla činnosť správy poistenia, likvidácie poistných udalostí, vývoja produktov a časť aktuárskych činností.

V roku 1998 prijala pozíciu riaditeľky obchodu a marketingu vo Vzájomnej životnej poisťovni, a.s., kde mala v gescii aj zdravotnú poisťovňu. V spoločnosti pôsobila na rôznych riadiacich pozíciách až do roku 2007, poslednou bola pozícia zodpovedného aktuára.

Miriam Čizmazia vyštudovala Ekonomickú Univerzitu, FHI, Matematické metódy. Na Ekonomickej Univerzite prednášala v rokoch 1999 – 2000 predmet zaistenie.

Miriam Čizmazia je vydatá a má jedného syna. Voľný čas venuje spoločne s rodinou športu a cestovaniu.

Prezentácia