IDD hrozba alebo príležitosť?

10 Okt 2018
13:45 - 14:15

IDD hrozba alebo príležitosť?

Ing. Miriam Čizmazia – predsedkyňa predstavenstva a generálna riaditeľka, ERGO Poisťovňa, a.s.