Dopady GDPR na činnosť finančných inštitúcií a finančných sprostredkovateľov

10 Okt 2018
16:45 - 17:15

Dopady GDPR na činnosť finančných inštitúcií a finančných sprostredkovateľov

Ing. Mgr. Martin Petruľák – senior právnik, Advokátska Kancelária LEX