PETRUĽÁK Martin

senior právnik, Advokátska Kancelária LEX

PETRUĽÁK Martin

senior právnik, Advokátska Kancelária LEX

Životopis

Martin Petruľák vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a Fakultu podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Má dlhoročné skúsenosti v poisťovníctve. Počas svojho profesionálneho pôsobenia viacerými právnickými a manažérskymi pozíciami. Špecializuje sa na občianskeho právo (osobitne poistné právo), realitné právo, ochranu spotrebiteľa, reguláciu poisťovníctva, reguláciu finančného sprostredkovania a ochranu osobných údajov. V minulosti zastával aj pozíciu predsedu legislatívnej sekcie Slovenskej asociácie poisťovní (2011 – 2015). V roku 2016  mu Slovenská asociácia poisťovní udelila udelila cenu JUDr. Františka Prochotského za autorskú odbornú a popularizačnú činnosť v oblasti poisťovníctva.

Je autorom viacerých odborných príspevkov z oblasti poistenia a ochrany spotrebiteľa a spoluautorom špecializovanej monografie o poistných zmluvách, ako aj Veľkého komentára k Občianskemu zákonníku, vydaným Nakladateľstvom C. H. Beck.

Počas svojho pôsobenia získal významné skúsenosti pri implementácii zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve pre významnú slovenskú finančnú skupinu (4 sektory finančného trhu), pri implementácii dopadov rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veci Test-Achats (tzv. Gender ruling) alebo pri implementácii regulačného rámca Solventnosť II.

Prezentácia