Finančné sprostredkovanie vo svetle posledných legislatívnych zmien

10 Okt 2018
13:15 - 13:45

Finančné sprostredkovanie vo svetle posledných legislatívnych zmien

Ing. Júlia Čillíková výkonná riaditeľka Úseku regulácie a ochrany finančných spotrebiteľov, Národná banka Slovenska