ZELKO Marián

vrchný riaditeľ úseku externého predaja, Generali Poisťovňa, a. s.

ZELKO Marián

vrchný riaditeľ úseku externého predaja, Generali Poisťovňa, a. s.

Životopis

Ing. Marián Zelko – vyštudoval fakultu podnikového manažmentu, odbor podnikové financie, na Ekonomickej univerzity v Bratislave. Počas štúdia na vysokej škole bol členom študentského parlamentu a v roku 2008 sa stal víťazom najlepšej diplomovej práce Fakulty podnikového manažmentu, ktorá bola na tému „Vplyv zmien cien vybraných komodít na svetové komoditné burzy a ich vplyv na spoločnosť HPM Therm.”

V Generali pôsobí od roku 2011, kedy začínal na pozícii Riaditeľa pre maklérov. Počas pôsobenia na tejto pozícii bol okrem iného zodpovedný za získavanie nových obchodných partnerov a rozvíjanie spolupráce. Od roku 2012 je na pozícii Vrchného riaditeľa úseku externého predaja. V súčasnosti je zodpovedný za externé distribučné kanály, maklérske životné a neživotné sprostredkovateľské oddelenie, a zamestnanecké výhody Generali (GEB). Zodpovedá za životnú a neživotnú obchodnú stratégiu v Generali a za tvorbu viacerých inovácií v životnom a neživotnom segmente. Počas 3 rokov zaznamenalo Generali rast v externom predaji + 390% v novom podnikaní a dostalo sa zo siedmej pozície na trhu zahraničného predaja na č. 2 -3.

Vo svojom voľnom čase rád cestuje, športuje, číta knihy, rád sa venuje rodine, priateľom, sebavzdelávaniu a rád spoznáva nových ľudí a nové kultúry.