OVČIARKOVÁ MÁRIA

zakladateľka, SOFISOL
Maria Ovčiarová

OVČIARKOVÁ MÁRIA

zakladateľka, SOFISOL

Životopis

Mária Ovčiarková absolvovala vysokoškolské štúdium na UK v Bratislave, odbor Geochémia. Svoje vzdelanie si doplnila o rigoróznu skúšku na Prírodovedeckej fakulte UK.

Od roku 1983 pôsobila v Geologickom ústave SAV Bratislava, na  pozícii vedeckého pracovníka, výkonného redaktora časopisu Geologica Carpathica. Počas jej  pôsobenia sa stal karentovaným časopisom. Roku 1994 prijala pozíciu riaditeľky odboru marketingovej komunikácie v Slovenskej sporiteľni a. s. Bratislava.

V ďalších rokoch zastávala pozíciu námestníčky pre ľudské zdroje a organizáciu na MSP SLSP v Bratislave, kde pôsobila až do roku 1997. V roku 1997 prestúpila do Komerční banky Bratislava, ako riaditeľka odboru Kancelárie banky a tajomník dozornej rady CAC Leasingu.

V rozmedzí rokov 2000-06 pracovala v Českej poisťovni Slovensko, na pozícii riaditeľky Odboru ľudských zdrojov a vedúcej Sekcie vzdelávania a ľudských zdrojov na SAP. Roku 2006 založila personálno-poradenskú agentúru Sofisol, spol. s r. o., kde pôsobí ako konateľka spoločnosti. Mária Ovčiarková hovorí plynule po anglicky a maďarsky.