HALÁS Vladimír

riaditeľ odboru spolupráce so životnými maklérmi Allianz-Slovenská poisťovňa, a. s.

HALÁS Vladimír

riaditeľ odboru spolupráce so životnými maklérmi Allianz-Slovenská poisťovňa, a. s.

Životopis

Vladimír Halás sa narodil 4. septembra 1977 v Nových Zámkoch. Vyštudoval Slovenskú Technickú Univerzitu, Materiálovo-technologickú fakultu v Trnave – odbor priemyselný manažment.

Vo finančnej sfére pôsobí od roku 2001. Má viac ako 15 ročné skúsenosti vo finančníctve. Od roku 2001 do 2006 pôsobil vo finančnej skupine J&T na viacerých pozíciách. V J&T Asset Management, správ spol,, a.s. bol zodpovedný za obchod, kde prvýkrát prišiel do úzkeho kontaktu s maklérskym biznisom. V privátnej banke J&T Banka, a.s., pôsobil ako privátny bankár. Počas pôsobenia v J&T mal na starosti viacero projektov, najzaujímavejší z nich bola spol. InvestAge, a.s. (2002-2006), maklérska spol., kde pôsobil ako predseda predstavenstva. Bol pri vzniku danej spoločnosti a bol zodpovedný za jej riadenie, obchod a rokovania s  jednotlivými finančnými inštitúciami. V čase jej najväčšej slávy (2004-2006) patrila medzi TOP 7 najväčších maklérskych spoločnosti na trhu.

Následne pôsobil v spoločnosti AIG Funds Central Europe, správ. spol.,a.s., (2006-2012) kde bol zodpovedný za obchod pre 3 krajiny (Slovensko, Českú republiku a Maďasko). Riešil obchod ako s externými distribučnými sieťami (maklérmi) tak aj s internými distribučnými sieťami poisťovní Amslica (SK) a Amcica (CZ). Významným podielom prispel a bol zodpovedný za transformáciu obchodu v daných poisťovniach z kapitálového životného poistenia na investičné životné poistenie, ktoré sa v danom období podarilo úspešne rozbehnúť ako v interných sieťach tak aj u externých distribučných kanálov.

V súčasnosti pôsobí v poisťovni Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. od roku 2012 na pozícii riaditeľa pre spoluprácu s maklérmi  a je zodpovedný za obchod a spoluprácu s externými distribučnými sieťami predovšetkým v oblasti životného poistenia.

Vo voľnom čase najradšej športuje. K jeho najobľúbenejším športom patrí futbal, beh a golf. Naozajstným relaxom je však preňho turistika a trávenie času s rodinou.

Prezentácia