CHAČATURIANOVÁ Ivica

prokuristka a riaditeľka odboru vzdelávania OVB Allfinanz Slovensko a.s.
CHAČATURIANOVÁ Ivica

CHAČATURIANOVÁ Ivica

prokuristka a riaditeľka odboru vzdelávania OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Životopis

Ivica CHAČATURIANOVÁ, vyštudovala matematickú informatiku, psychológiu a má titul EFA – European Financial Advisor. Takmer 20 rokov pracuje v OVB Allfinanz Slovensko ako riaditeľka vzdelávania. Manažuje a koordinuje vzdelávacie procesy, CSR projekt a tvorbu kompetenčných štandardov v spoločnosti. Je činná v sprostredkovateľských asociáciách na Slovensku i v Európe. Podieľala sa na tvorbe legislatívnych pravidiel profesie finančného sprostredkovateľa, zaoberá sa riešením odborných tém súvisiacich s finančným sprostredkovaním a poradenstvom. Relaxuje s rodinou, v prírode, filmom a knihou, zbiera sovy.

Prezentácia