OVČARIK Miroslav

Country Manager, Amundi Asset Management

OVČARIK Miroslav

Country Manager, Amundi Asset Management

Životopis

Miroslav Ovčarik je v spoločnosti AMUNDI je zodpovedný za stratégiu spoločnosti na slovenskom trhu, chod spoločnosti, komunikáciu s distribučnými partnermi a štátnymi orgánmi a vzdelávanie distribučných partnerov. Do AMUNDI (predtým Pioneer Investments) v prišiel marci 2007 na pozíciu Regional Sales Managera, zo spoločnosti Mercuri International, s.r.o., kde zastával funkciu konzultanta najmä pre finančný segment. Okrem iného sa podieľal na príprave, vedení a realizácii rozvojových projektov, analýz a tréningových programov.

Významné pracovné skúsenosti získal na Ministerstve financií SR, kde sa ako odborný referent na odbore kapitálového trhu venoval okrem iného aj riadeniu projektov PHARE zameraných na tvorbu zákonov v rámci kapitálového a finančného trhu.

Miroslav Ovčarik vyštudoval Ekonomickú fakultu UMB v Banskej Bystrici, odbor Ekonomika a riadenie malých a stredných podnikov. Je absolventom Jazykovej školy MV ČSFR, kde študoval anglický jazyk. Svoje vedomosti si prehĺbil tréningovým programom v Belgickej bankovej akadémii v Bruseli a školením „Investment Management Master Class“ v Českej finančnej akadémii.

Je ženatý má syna a dcéru. Hovorí anglicky a rusky. Medzi jeho záľuby patrí šport, cestovanie a predovšetkým rodina.

Prezentácia