KARŠAY Štefan

Audit Manager, KPMG Slovensko spol. s r.o.

KARŠAY Štefan

Audit Manager, KPMG Slovensko spol. s r.o.

Životopis

Štefan Karšay je absolventom Fakulty ekonómie a podnikania Paneurópskej Vysokej Školy v Bratislave, kde v roku 2011 úspešne ukončil štúdium v odbore Medzinárodné podnikanie. V roku 2016 úspešne ukončil skúšky ACCA a od roku 2017 je členom ACCA (Association of Chartered Certified Accountants)

Do KPMG Slovensko nastúpil v roku 2013 na miesto audit asistenta v rámci oddelenia auditu poisťovní, kde sa postupne prepracoval až na pozíciu manažéra. Počas svojej kariéry v KPMG sa venoval predovšetkým auditu poisťovní, ale aj auditu share service centier, finančných skupín a správcovských spoločností. Okrem auditu sa venoval aj inej uisťovacej činnosti pre banky, finančné skupiny a tiež poradenstvu v oblasti v oblasti implementácie IFRS 17.

Štefan sa vo voľnom čase sa venuje predovšetkým svojim dvom deťom a manželke. Rád hrá trávi čas v prírode a na prechádzkach po dunajskej hrádzi so svojou rodinou.

 

Prezentácia