FÁBRYOVÁ Alena

vedúca oddelenia kontroly a sťažností, odborný garant finančného sprostredkovania, OVB Allfinanz Slovensko a.s.

FÁBRYOVÁ Alena

vedúca oddelenia kontroly a sťažností, odborný garant finančného sprostredkovania, OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Životopis

Alena Fábryová vyštudovala Právnickú fakultu UMB v Banskej Bystrici. Už vo svojej rigoróznej práci, za ktorú v roku 2004 získala titul „JUDr.“, sa venovala problematike doplnkového dôchodkového poistenia, ktoré sa stalo jej profesijnou špecializáciou v najväčšej doplnkovej dôchodkovej poisťovni na trhu – Prvej doplnkovej dôchodkovej poisťovni Tatry – Sympatia. Neskôr, po úspešnej akvizícii do finančnej skupiny ING, rozšírila svoju špecializáciu o II. pilier dôchodkového poistenia, životné poistenie a iné sektory finančného trhu. V roku 2008 prešla z právneho na produktové oddelenie, ktoré po roku 2011 aj viedla ako manažér. Aktívna bola v rámci Asociácií – dôchodkových správcovských, i doplnkových dôchodkových spoločností. Aktuálne je odborným garantom finančného sprostredkovania najväčšej finančnej sprostredkovateľskej spoločnosti na Slovensku – OVB Allfinanz Slovensko a.s., kde zastrešuje i oddelenie sťažností a vnútornej kontroly. Vo svojom voľnom čase, ktorého pri náročnom zamestnaní a dvoch malých deťoch nie je nazvyš, sa venuje behu, turistike a iným športom.

Prezentácia