DUBAN Marek

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ProCare, a.s.
Marek Duban

DUBAN Marek

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ProCare, a.s.

Životopis

Marek Duban je generálny riaditeľ spoločnosti ProCare od roku 2015. Do spoločnosti ProCare prišiel z Allianz-Slovenská poisťovňa, kde pôsobil v rokoch 2013 -2015 na pozícii riaditeľa „Direct Channel Management“. V rokoch 2010 – 2013 pracoval ako Managing Partner v spoločnosti CROSS CONSULTING. V sektore bankovníctva pôsobil viac ako 16 rokov, pričom začínal v Tatra banke a postupne zastával rôzne riadiace pozície v retailovom a korporátnom bankovníctve v HVB Bank a VÚB. Ako riaditeľ úseku korporátneho bankovníctva pôsobil v Istrobanke v rokoch 2005 – 2007. A svoju kariéru v bankovníctve zavŕšil ako generálny riaditeľ novovzniknutej internetovej mBank v rokoch 2007 – 2010.

Marek Duban študoval v rokoch 1995 – 2000 na Bankovej Akadémii v Prahe, kde získal odbornú špecializáciu v bankovníctve. Štúdium zavŕšil získaním titulu MBA na Sales Manager Akadémie vo Viedni so zameraním na Sales Management v období 2003 – 2005.

Marek Duban je ženatý a má tri deti. K jeho záľubám patrí plávanie, squah a bicyklovanie.

Prezentácia