Účtovné závierky poisťovní sa zásadne zmenia (už viete ako sa vás to dotkne?)

10 Okt 2018
16:15 - 16:45

Účtovné závierky poisťovní sa zásadne zmenia (už viete ako sa vás to dotkne?)

Ing. Štefan KARŠAY  Audit Manager, KPMG Slovensko spol. s r.o.