Quo vadis, finančné sprostredkovanie?

10 Okt 2018
14:15 - 14:45

Quo vadis, finančné sprostredkovanie?

JUDr. Alena Fábryová vedúca oddelenia kontroly a sťažností, odborný garant finančného sprostredkovania, OVB Allfinanz Slovensko a.s.