HAJDU Jana: Nebyť egoistom sa oplatí

HAJDU Jana
09 Nov 2016
10:05 – 10:35

HAJDU Jana: Nebyť egoistom sa oplatí

Odborný glosátor: ZÁPOTOČNÝ Jan, člen predstavenstva, obchodný a marketingový riaditeľ NN poisťovňa a dôchodkové spoločnosti