KOPČA Marek: Človek na prvom mieste

ŠVIHRA Bohuslav
KOPČA Marek
09 Nov 2016
10:35 – 11:00

KOPČA Marek: Človek na prvom mieste

Odborný glosátor:  ŠVIHRA Bohuslav, regionálny riaditeľ OVB Allfinanz Slovensko a.s.